Пенко Георгиев: Свастиката е закодирана в българските шевици

Пенко Георгиев: Свастиката е закодирана в българските шевици

Пенко Георгиев е директор на Исторически музей – Каварна. Специално за сайта auraactive.com (Аура на здравето) г-н Георгиев повдигна завесата около позабравените символи и смисъли на българските шевици. Изложбата „НаРодно везбено изкуство” на Националния исторически музей гостува в Исторически музей – Каварна. Изложбата представя преоформен текстил от началото на XX век, при чието създаване са използвани везбени елементи от традиционно облекло от XIX век. Изработени като покривки, възглавници, чантички и друг тип текстил за декорация на дома, експонатите съчетават с особена художественост богатата везбена орнаментика на шевици от различни етнографски региони – Софийско, Самоковско, Дупнишко, Плевенско, Македония.

shevici03

 

Г-н Георгиев, наскоро приключи изложбата „НаРодно везбено изкуство” на Националния исторически музей, която гостува в Исторически музей – Каварна. Разкажете малко повече за нея.

  • Създаването на прекроен текстил на основата на вторично използвани елементи от автентично облекло е част от общата европейска стилистика на сецесиона и увличането по „родното” наследство, характерно за първите десетилетия на XX век. В България интерпретацията на везбените традиции намира място в тогавашното градско облекло и в модерните сред интелектуалния елит през 20–30-те години т.нар „български салони“ в градските домове. Всички показани в изложбата експонати са част от колекции „Шевици“ и „Тъкани“ на Националния исторически музей. Изложбата показваше в един по-късен етап, след XIX век употребата на шевиците с отпаднала тяхна така наречена „апотропейна“ функция. Тя е с много древен смисъл. В древността жреците са използвали различни знаци, които са татуирали по тялото си.

С каква цел са го правили?

  • По този начин са се защитавали от злите сили. Те са контактували с отвъдния свят. Този свят не е достъпен за нашите сетива. Те са намерили начин чрез символи, изписани върху тялото, да се защитават. В по-късен етап тези символи са служили за защита от зли влияния. Тези символи могат да бъдат както знак, така и муска, която се носи закачена на тялото.

shevici05

Подобни предпазващи символи могат ли да бъдат открити в българските шевици?

  • Да, имат връзка с шевиците, които носим по нашите дрехи, спазвайки някаква традиция, която най-вероятно се е предавала устно. Славян Стоянов, който откри изложбата, е написал три книги по темата. Той разглежда и смисъла на татуирането и причината то да съществува. „А тя причината е същата, поради която се ражда писмеността, закодирана от дълбока древност в татуировки, символиката в декорираната керамика посредством пиктограми, идолна пластика, шевиците по дрехите, изкуството в своето многообразие. Това е средство за комуникация с видимия и невидимия свят. Изразяване на позиция. Нейната полза може да бъде от здравен характер и да има целебни свойства. Може да бъде от защитен характер. Може да работи в посока плодовитост и прочие и прочие - все ползи за битието на човека.“ (Взаимовръзката между татуировки и шевици на Балканите от дълбока древност – I, Славян Стоянов)

Какво означават шевиците като знаци за българите?

  • Те означават род, принадлежност към дадена етнографска област, закрила от злото. Виждайки ги върху покривки, дрехи, ризи, можем да открием и един символ, който е придобил негативен оттенък след Втората световна война – свастиката. А тя е изключително древен символ. Приема се, че е слънчев символ. Буквално означава: „Да бъде добро.“ Но си представете ако сега тръгнем с една риза, цялата в свастики, как ще ни приемат хората. Ще бъдем заклеймени като неонацисти. Тези свастики са два вида: мъжка и женска. Едната е счупена на ляво, а другата на дясно. Когато тези две свастики се обединят, се получава елбетица.

Какво е представлява елбетицата?

  • Елбетицата е в основата на много български шевици и орнаменти, изобразявани по ръкавите и яките на дрехите, както и в най-долната част на женските поли. Двата кръста условно изобразяват четирите основни и четирите допълнителни посоки на света (север, юг, запад, изток, северозапад, североизток, югозапад и югоизток), съединяващи се в един общ стабилен център, който ги държи в синхрон. По този начин се тълкува и идеята за кръговрата на природата. Славян Стоянов също разглежда темата за свастиката в българските шевици.

shevici02

„Свастиката като графичен символ подобно на много други има и реверсивна вариация, тоест тя съществува и в негатив, и в позитив. Действието й е вихрово - сиреч въртеливо, но и двупосочно. Тя може да изобразява както градивната сила в мирозданието, така и деструктивната. Това е същината на създанието, така е устроен света. Между двата полюса трябва да има баланс. Съществуват огромно количество вариации на свастиката, но в същината си тя има две състояния: въртяща се надясно (градивна сила) и въртяща се наляво (деструктивна сила).( Свастиката - забраненият символ, закодиран в шевиците, Славян Стоянов).

Автор: spisanieto.bg/ Снимки: Пенко Георгиев