Радев: Служебното правителство не трябва да допуска България да изпада в безвремие  (СНИМКИ)

Радев: Служебното правителство не трябва да допуска България да изпада в безвремие (СНИМКИ)

Президентът Румен Радев:

Уважаеми г-н министър-председател,

Уважаеми министри,

Уважаеми представители на медиите,

Секретари и съветници,

Уважаеми гости,

Дами и господа,

Поканих ви, за да ви благодаря за усилията и резултатите, и да назнача новото служебно правителство. Точно преди шест месеца вие поехте отговорност за управлението на страната в труден момент. Прогнозите вещаеха силно негативни сценарии за икономиката и благосъстоянието на хората: блокирали институции; рекордни цени на горивата и галопираща инфлация; липса на газ, на договори, на слотове, на търгове, интерконекторът – в насипно състояние, и подивели цени; замразени инфраструктурни проекти; липса на закони по Плана за възстановяване и устойчивост; нула одобрени европейски програми за нула лева; липса на напредък в европейската интеграция; блокаж на „Капитан Андреево"; застой в модернизацията на Българската армия; рекорден миграционен натиск; война до нашите граници.

Затова и приоритетите, които отправих към вас, бяха насочени с този фокус, сред които укрепване на сигурността; гарантиране на доставките и сваляне на цената на енергоносителите с фокус върху интересите на обикновените потребители и българската икономика; засилване на европейската интеграция и особено внимание върху покупателната способност на българските граждани.

Въпреки ограничените инструменти на изпълнителна власт без парламентарна подкрепа, вие успяхте да спрете свободното падане на държавата, да парирате наследените кризи, да проведете честни избори и да откриете  нови възможности за възходящо развитие на страната.

Достатъчно е да дам пример в един от най-критичните сектори -  енергетиката, където само за няколко месеца бе извършен истински скок: беше завършен интерконекторът с Гърция; организираха се първите прозрачни реални търгове за доставка на втечнен газ; реши се проблемът със слотовете и то за десетилетие напред чрез удвояване на капацитета в Александруполис и постигането на немислимото до момента споразумение с Република Турция. В резултат на това има реална диверсификация и тя се отрази и на цената. Успяхте да снижите цената на горивата до най-ниската в Европа, а служебното правителство успя там, където редовните не можеха или не искаха – „Лукойл" да се регистрира и да плаща данъците си у нас. България  инициира важен проект с европейско значение „Solidarity ring" за пренос на договорените допълнителни количества азерски газ към Европа. България инициира и идеята и предстоящото подписване на меморандум с Гърция за петролопровода „Александруполис-Бургас" - един отдавна забравен проект, на който ние обръщаме посоката, така че да се гарантира диверсификация на доставката на нефт за България и страните от Черноморския регион.

С всичко това България се превърна от страна, през която се транзитира руски газ, в желан и търсен партньор и ценен генератор на идеи, с които ние се поставяме в много по-добра позиция на Балканите, като не само гарантирахме собствената си енергийна сигурност, но и допринасяме за тази на нашите партньори и съюзници.

Мога да изброявам много успехи – няма да ни стигне времето, но ще откроя все пак предприетите стъпки за подкрепа на най-уязвимите слоеве от населението в кризата. Бяха подготвени липсващите, а те бяха почти всички, закони по Плана за възстановяване и устойчивост и реално стартира изпълнението на този план. Поздравявам министрите за това, че обиколиха цялата страна за разясняване на възможностите пред българските фирми и предприятия и от едва четири наследени инвестиционни проекта, днес те вече са над 2500. С много труд бяха утвърдени всичките 10 европейски програми с гаранция за солидно инвестиране през следващите години.

За първи път държавата реално, с цялата си мощ стъпи на ГКПП „Капитан Андреево". В активно сътрудничество с нашите съседи и партньори от ЕС се засили охраната на границата и нелегалният трафик на мигранти през българска територия бе значително редуциран, а в системата на МВР започнаха оздравителни процеси.

Искам да ви поздравя за това, че успяхте да овладеете основните фактори, които генерират инфлация като цените на енергоносителите и по този начин пречупихте нейния тренд. Но нека не се заблуждаваме с постигнатите резултати, защото цените на стоките от първа необходимост са инертни и продължават да растат. Българите обедняват, живеят трудно и с тревога за бъдещето. Затова и основните приоритети във вашата по-нататъшна дейност трябва да бъдат насочени към гарантиране на покупателната способност на българските граждани и борба с обедняването, подкрепа на най-уязвимите, ограничаване на монополите и спекулата, подобряване на условията за икономическо развитие, подкрепа на родните производители, привличане и то агресивно, на чуждестранни инвестиции.

Основна задача на правителството е подготовката на честни и прозрачни избори и тя се усложнява на фона на новите промени в изборния закон. Но аз вярвам, че вие ще направите всичко необходимо, така че гласът на българските граждани да не бъде изкривен.

Укрепването на сигурността също остава постоянен ангажимент на правителството и очаквам работата по проектите за модернизация, която бе изоставена с години, да продължи да се развива със същите темпове. Очаквам още по-голямо укрепване на охраната на границите във взаимодействие с Европейската комисия, борба с престъпността, финансовите престъпления, беззаконието по пътищата, наркоразпространението.

Очаквам да продължите и усилията си за укрепване на държавността, правосъдната реформа, борбата с корупцията, въпреки абдикацията на парламента по тези теми и невъзможността или нежеланието да вземе необходимите решения, внесени от вас. Очаквам проектът за изграждане на Национална детска болница да продължи да се развива с необходимия темп, както и подготовката на проекта за Спешна медицинска помощ по въздух.

В резултат на инициираните дипломатически усилия на всички нива България получи пълна подкрепа на европейските институции и дата за присъединяване към Шенгенското пространство. Очаквам да развивате постигнатите успехи в европейската ни интеграция. Очаквам да укрепите и лидерската роля, която България си извоюва в региона, чрез иновативни идеи и проекти, водещи до укрепване на сигурността, повишена свързаност, икономически обмен и взаимно доверие. Това е ролята и мястото на България, което ни се полага.

В борбата с кризите и злободневието не трябва да забравяме най-важното – че носителят на бъдещия прогрес на нацията са децата и младите хора на България. Независимо от политическата конюнктура и кой е на власт, наша ежедневна задача е именно физическото и духовно развитие на младите хора и тяхното възпитание в чувство на национална общност, любов и преданост към България.

Вярвам, че във всички ваши ведомства отчитате цялата специфика на сложната дейност, която ви очаква, но също така искам да е ясно, че тези приоритети трябва да работят изключително и най-много за хората, за българските граждани.

 

Уважаеми дами и господа служебни министри,

Преди шест месеца върху вас се стовариха всички тежести на кризите и бяхте принудени да работите денонощно за тяхното преодоляване, съчетавайки тази работа с писане на закони, безкрайни изслушвания в парламента и отбиване на всестранни политически атаки. Вие на практика доказахте, че имате характер не само да преодолявате предизвикателствата, но и да вземате отговорни решения за бъдещето. Защото липсата на решения днес означава упадък и застой в бъдеще.

Безпрецедентната динамика на глобалните икономически и политически процеси не означава, че България трябва да бъде обречена на безвремие докато чакаме служебното правителство и по този начин да губим редица възможности. Затова очаквам решенията, които взимате, да бъдат преди всичко в интерес на българските граждани, да бъдат разумни, ясно обосновани, да водят до нашето достойно европейско бъдеще и да предлагат една добра основа, върху която следващото редовно правителство да стъпи и да продължи с летящ старт.

В този труден, предизвикателен за страната момент, моят избор е отново върху вас. С указ №27, на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България постановявам:

Назначавам служебно правителство от 3 февруари 2023 година, както следва:

Гълъб Спасов Донев -  служебен министър-председател на Република България;

Атанас Ангелов Пеканов – служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства;

Лазар Манолов Лазаров – служебен заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика;

Христо Владимиров Алексиев – служебен заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията;

Иван Петев Демерджиев – служебен заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи;

Росица Атанасова Велкова-Желева – служебен министър на финансите;

Димитър Желязков Стоянов – служебен министър на отбраната;

Асен Георгиев Меджидиев – служебен министър на здравеопазването;

Иван Димитров Шишков – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството;

Сашо Георгиев Пенов – служебен министър на образованието и науката;

Николай Милков Милков – служебен министър на външните работи;

Крум Костадинов Зарков – за служебен министър на правосъдието;

Найден Владиславов Тодоров – служебен министър на културата;

Едва ли има необходимост да представям пред вас директор на Софийската филхармония, добре известен на българската общественост и на световните музикални среди със своя професионализъм, талант и отдаденост на българската култура. Искам да изразя своята благодарност към профeсор Минеков, който се раздаде докрай за справяне с проблемите в културата и развитие и отстояване на българската култура както у нас, така и в чужбина.

Росица Атанасова Карамфилова-Благова – служебен министър на околната среда и водите;

Явор Илиев Гечев – служебен  министър на земеделието;

Никола Руменов Стоянов – служебен министър на икономиката и индустрията;

Росен Иванов Христов – служебен министър на енергетиката;

Александър Георгиев Пулев – служебен министър на иновациите и растежа;

Илин Павлинов Димитров – служебен министър на туризма;

Весела Николаева Лечева – служебен министър на младежта и спорта.

Георги Георгиев Тодоров – служебен министър на електронното управление.

Очаква ни изключително оспорвана предизборна кампания. Партиите отново не намериха смелост да поемат отговорност за управлението в трудни времена за страната. Но най-вероятно част от участниците в тази кампания ще опитат да извлекат дивиденти на ваш гръб, да ви провокират ежедневно, да оправдават с вас собствените си провали, да си приписват вашите успехи. Искам най-отговорно да ви призова да пазите самообладание, да не се намесвате в кампанията, да не вземате страна. Но да отстоявате  истината, вашето лично достойнство, интересите на ведомствата, които представлявате и най-вече на българските граждани.

Този втори мандат ще бъде по-труден, защото проблемите са много, а очакванията са големи. Дръжте пулса на проблемите на хората и работете за тях. Това е залогът за вашия успех.

На добър час!

Служебният министър-председател Гълъб Донев: 

Уважаеми господин президент,

Уважаеми колеги министри,

Уважаеми госпожи и господа,

Един президентски указ или обикновено мнозинство в Народното събрание не могат да те направят министър или министър-председател. Да, формално, назначението или парламентарната подкрепа да заемеш тази висока позиция в държавата зависи от избора на президента или политическите сили, но министър се става след първото управленско решение, след първия сблъсък с интереси, различни от обществения интерес, след първата преодоляна криза, след първите преговори, в които не си отстъпвал и на милиметър от интереса на България. След първата допусната и осмислена грешка. 

До вчера бяхме 100-тното правителство на България. Днес сме 101-ото и причината за това е само една - 48-ото Народно събрание, въпреки заявената амбиция и демонстрация на форми за диалог, не успя да излъчи редовно правителство, подкрепено от стабилно парламентарно мнозинство.

Да си министър втори мандат има едно сериозно предимство - вече знаеш какво предстои и си готов за втория сезон на политическия „Сървайвър".

Имаме опита на първия мандат – знаем какво следва, още повече че атаката срещу някои от нас дори не изчака предизвестения край на Народното събрание. Ще бъдем обвинявани за провали, ще бъдем сочени като виновници за несбъднали се реформи. Ще носим отговорност за решения, за които правомощия има само Народното събрание.

Вчера чух какво очакват от нас някои вече бивши народни представители. Като първи министър имам правото и привилегията да кажа на българските граждани какво могат да очакват от нас в следващите месеци:

ще продължим да вършим отговорно и прозрачно работата, за която сме избрани и назначени от Президента на Република България.

Ще запазим спокойствието и разумния диалог в обществените отношения. Наш приоритет в следващите два месеца ще бъде организацията и подготовката на честни, демократични и свободни избори. И този път Централната избирателна комисия може да разчита на съдействие и подкрепа от страна на правителството за справяне с трудностите, които се очертават в резултат на промените в Изборния кодекс, гласувани от мнозинството от народните представители в 48-ото Народно събрание. 

  

Както миналата година, така и сега, няма да участваме в предизборната кампания. Това не е нашата сцена.

Ще подминаваме дребните политически провокации, но ще сме безкомпромисни към лъжите.

Няма да участваме в издълбаването на нови разделителни линии.

Ще продължим усилията си за възстановяване на доверието на българските граждани в държавата. Повярвайте ми, това е най-трудната задача.

Уважаеми господин президент,

И в този мандат във всичките си действия ще спазваме Конституцията и законите на страната и ще се ръководим от интересите на българските граждани.

Колеги, пожелавам Ви успех и Ви благодаря, г-н президент!