Русия: Няма да допуснем  военен сблъсък между ядрени държави

Русия: Няма да допуснем военен сблъсък между ядрени държави

Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и една от ядрените държави в съответствие с Договора за неразпространение на ядреното оръжие Руската Федерация носи особена отговорност във въпросите на укрепване на международната безопасност и стратегическата стабилност.
◾️ При осъществяване на политиката в областта на ядреното сдържане Русия стриктно и последователно се ръководи от идеята за недопустимост на ядрената война, в която не може да има победители и която никога не може да бъде започната. Руските доктринални разпоредби в посочената сфера са определени много точно, имат изключително отбранителна насоченост и не допускат широко тълкуване. Реагиране с прилагането на ядрено оръжие хипотетично се допуска от Русия само в отговор срещу агресия, осъществена с прилагането на ОМУ, или агресия с използването на конвенционални въоръжения, когато се заплашва самото съществуване на държавата.
◾️ Русия изхожда от запазващата се актуалност на действащите договорености и разбирания в областта на съкращаване и ограничаване на ядрените въоръжения, намаляване на стратегическите рискове и заплахи на международни инциденти и конфликти, които могат да ескалират до ядрено ниво. Потвърждаваме пълната си привързаност на съвместното изявление на лидерите на петте държави, притежаващи ядрено оръжие. Твърдо сме убедени, че в днешната сложна и турбулентна ситуация, резултат от безотговорни и безпардонни действия, насочени към подкопаване на националната ни сигурност, първата задача е да не се допусне какъвто и да е военен сблъсък между ядрени държави.
◾️ Призоваваме и други страни от ядрената «петорка» с дела да демонстрират готовността си да работят върху решаване на тази приоритетна задача и да се откажат от опасни опити за нарушаване на жизнено важни интереси на другите, балансирайки на ръба на директен въоръжен конфликт и поощрявайки провокации с ОМУ, което може да доведе до катастрофални последствия.