Човешката аура - ключ към хармоничното здраве

Човешката аура - ключ към хармоничното здраве

Това, което науката тепърва започва да открива, лечителите, мистиците и мъдреците знаят от векове. Науката доказва съществуването на човешката аура. Кирлиановата фотография улови цвета, интензивността и движението на нейното мистериозно сияние. 

Изследователите в областта на медицината от Йелския университет установиха, че болестта може да бъде открита преди да се прояви във физическото тяло чрез изследване на тази жизнена сила, която обгръща всеки от нас.Ако цялостта на нашата аура бъде нарушена или замърсена вследствие на определени негативни случки, хора, мисли и други фактори вътре и извън нас, то и физическото ни тяло започва да страда. Посветените казват, че всяка болест, проявена във  физическото тяло на човека, е започнала първо на енергийно ниво. Тоест в нашето външно, невидимо тяло – нашата аура.
 
Съществува ли продукт на българския пазар, който да  помага на човешкото енергийно поле, обграждащо тялото. Отговорът е "Да". Това е BiostimN.

BiostimN е метален цилиндър със спираловидно сечение, който носи силата на аурата. За удобство, предпазване от влага и механични повреди е поместен в капсула от прозрачен материал, абсолютно безвреден, нетоксичен, и без проява на свръхчувствителност към него.BiostimN помага на човешкото енергийно поле, обграждащо тялото. Хaрмонизира, компенсира и усилва аурата в периоди на стрес, в среда на електро-магнитни излъчвания, магнитна активност от слънцето и земята, статичното електричество. Предотвратява подтискането на по-слабите енергийни полета от по-силните.