Аурата - ключът към здравето на човека

Аурата - ключът към здравето на човека

Аура според езотериката, по-рано спиритуализма, е цветовото излъчване около човек, понякога може да се отнася и за предмет. Идеята произхожда от източните практики, философия и религии. Терминът е от 19. век и произлиза от тогава популярния спиритуализъм, като реално идеята е заимствана от източните религии и практики, където това явление се описва с други термини и средства . В английски терминът е базиран на едно по-ранно значение, което е и сега употребимо за „характерно излъчване“ на някого .

Идеи за аурата присъстват в индийските религии, като джайнизъм, будизъм (например будисткия флаг представя цветовете виждани около просветления Буда). Аурата има различен цвят и също така се променя при различните емоции. Също така се приема, че тя променя своята големина, цвят и сила на излъчване при просветлените хора.

Според известния руски психолог, специалист по изследване на човешките резервни способности Сергей Ключников, индивидуалните характеристики на човешката аура - нейната форма, размер, плътност, цветова палитра - зависят от степента на развитие на конкретен човек.

BiostimN помага на човешкото енергийно поле, обграждащо тялото. Хaрмонизира, компенсира и усилва аурата в периоди на стрес, в среда на електро-магнитни излъчвания, магнитна активност от слънцето и земята, статичното електричество . Предотвратява подтискането на по-слабите енергийни полета от по-силните.

aura fix

BiostimN помага при есенциална хипертония, захарен диабет (инсулинонезависим тип), функционални смущения, като: главоболие, сърцебиене, сърдечна невроза, обща отпадналост, тревожност и смущения с неизяснена причина.

BiostimN предотвратява потискането на слабите биополета от по-силните.

BiostimN премахва умората.

BiostimN помага за преодоляване на кошмари и страхове.

BiostimN засилва концентрацията, мотивацията и желанието за постигане на цели.

Кога BiostimN работи най-добре?

BiostimN може да бъде използван  при слабост или при стрес. Компенсира промяната на нивата на човешкото енергийно поле в резултат от неблагоприятно, обикновено неусетно въздействие.

BiostimN може да се носи 12 часа през деня, а при нужда и през нощта. Ако чувствате необходимост, можете да използвате BiostimN денонощно.

Колко време е необходимо, за да се усети ефекта от BiostimN?

Обикновено са достатъчни около 30 минути. В някои случаи може да е необходим цял ден. Много рядко, клиенти съобщават за положителен ефект след месец.

Възможно ли е да не се чувства нищо през времето, когато BiostimN оказва положителното си въздействие?

Да, BiostimN  работи срещу външни негативни влияния, като може да не се усеща неговото действие.

Чувства ли се дискомфорт, когато BiostimN се използва за първи път?

Да, възможно е да се усети лек дискомфорт. Ако това се случи, моля, от време на време отстранявайте BiostimN за периоди от 30 минути, докато приемете неговото присъствие.

Какво да правя, ако не се чувствам добре, когато нося и използвам  BiostimN?

Само го отстранете. Действието му ще се прекрати незабавно. Това е едно от забележителните му качества.

Губи ли свойствата си BiostimN с течение на времето?

Зависи от колебанията на вашата аура. Когато се използва непрекъснато, среднo ефективността на BiostimN трае от 4 до 6 седмици, от началото. Контактът с вода намалява силата му на действие.

Как да разбера кога трябва да заменя своя BiostimN?

Ако сте използвали BiostimN от 4 до 6 седмици и усетите промени като спад на вашето настроение или общото физическо състояние, това най-вероятно означава, че свойствата на BiostimN са отслабнали и е време да подмените своята капсула.

 

Форма на аурата

 

 Това е овал, който повече или по-малко равномерно обгражда физическото тяло на човек.

Формата на аурата е хармонична, когато човек е психологически стабилен, а също и пълен със сила и енергия. Колкото по-голяма е вътрешната нестабилност, толкова по-малко симетрична е формата на аурата.

Размер на аурата

Размерът на аурата се отнася до излъчване, което излиза извън границите на човешкото тяло на разстояние от няколко сантиметра до няколко метра.

Размерът на аурата е толкова по-голям, колкото по-духовно е развит човек и толкова по-силен е енергийният му потенциал. Вътрешно слабият човек има малко радиация.

Плътност на аурата

Говори за силата на личността на човека. Колкото по-целенасочен е човек, толкова по-хармонично е поведението му, толкова по-силна и по-плътна става аурата му.

 Аура с ниска степен на плътност може да бъде в човек, който е в състояние на депресия и енергиен спад.

Аура цветова палитра

Аурата на различни хора може да блести с най-странни цветови комбинации.

В повечето от различните варианти човешката аура е именно многоцветна субстанция.

Всички противоречиви мисли и чувства, които поглъщат душата на човека всеки миг от живота му, изграждат калейдоскопични съчетания от всевъзможни – понякога най-неочаквани – нюанси в цветовата палитра на неговата аура.

Един от цветовете в нейната многолика палитра обаче е доминиращ. Други цветове присъстват в по-малка, по-дифузна интерпретация.